+355 68 20 33 455 | +355 44 500 171 /172 | info@xhulioshpk.al

Çfarë bëjmë ne

Impianti i grumbullimit të betonit “Xhulio” sh.p.k përmbush të gjitha normat evropiane për të gjithë gamën e produkteve të betonit të ofruara.

 • EN 206-1, Betoni – Pjesa 1: Specifikimi, performanca, prodhimi dhe konformiteti.
 • EN 13791, Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components.
 • EN 14487-1, Betoni i spërkatur – Pjesa 1: Përkufizimet, specifikimet dhe konformiteti
 • EN 13369, Rregulla të zakonshme për produktet e betonit të parapërgatitur

Impianti i grumbullimit të betonit “Xhulio” sh.p.k, respekton angazhimin e klientit ndaj standardeve të larta.
Sso ne prodhojmë përzierje betoni me dizajn të cilësisë së lartë për projekte ndërtimi rezidenciale dhe komerciale.

Transporti dhe shpedicioni është një nga bizneset e kompanisë sonë. Logjistika jonë është e përshtatur për të gjitha llojet e ngarkesave. Ne kryejmë porosi transporti për:

 • Ngarkesa plotësuese e pjesëve të mallrave
 • Ngarkesë e pjesshme dhe e plotë e kamionit

Xhulio sh.p.k. shfrytëzon, përpunon dhe furnizon për guroret e veta:

 • Karriera e gurit gëlqeror (ndodhet në Krujë)
 • Karriera e gipsit (ndodhet në Kavajë)
 • Karriere balte (me vendndodhje ne F.Kruje)

Xhulio sh.p.k. është furnizuesi kryesor i betonit, pajisjeve, konsulencës dhe shërbimeve ndaj klientit për shumicën e projekteve jopublike në lidhje me ndërtimin e ndërtesave në Shqipëri.

MALLRAT E AKTIVITETIT

 • Rërë
 • Guri i grimcuar
 • Guri i grimcuar
 • Pozzolanë natyrale
 • Gipsi

SHËRBIMET

 • Transporti i materialeve të ngurta me shumicë
 • Shfrytëzimi i guroreve
 • Tkurrja e rrugës
 • Prishje e objekteve të ndryshme betoni

 

Për të gjitha aktivitetet dhe shërbimet e përmendura Xhulio sh.p.k zotëron të gjitha pajisjet, makineritë dhe kapacitetet e nevojshme për të përmbushur me sukses kontratat.

CERTIFIKATA EN ISO 9001 : 2008

Xhulio sh.pk është e certifikuar në prodhimin dhe shpërndarjen e betonit